Miljøpolicy

Palmesus ønsker å inspirere interessenter rundt våre arrangementer og virksomhet forøvrig gjennom å formidle vårt engasjement og våre tiltak for bærekraft. Palmesus sin overordnete strategiplan sier at vi skal være ledende og generøse, noe som skal gjenspeiles også i vår bærekraftstrategi.

No items found.

Palmesus skal være en ledende aktør innen store publikumsarrangement i regionen, noe som også innebærer å være ledende på bærekraft i form av fokus på miljø, økonomi og sosiale forhold.

 1. Vi skal etterlate Bystranda i bedre tilstand når vi drar enn da vi kom
 2. Vi skal være Norges foretrukne kulturarbeidsplass og jobbe for like muligheter innenfor elektronisk musikk
 3. Vi skal aktivt vise engasjement for strand og hav gjennom konkrete prosjekter

Som en del av vår miljøpolicy vil vi søke å følge følgende målsettinger:

Innkjøp

Mål: I den grad det er mulig vil vi velge produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk og når det blir til avfall.

 • Vi skal følge interne innkjøpsrutiner – se eget dokument om innkjøp.
 • Vi skal vurdere våre behov nøye, for å unngå og kjøpe ting vi ikke trenger eller ender opp med å kaste.
 • Vi skal velge miljømerkede produkter.
 • Vi skal velge produkter og varer som kan gjenbrukes eller som har lang levetid.
 • Påvirke eksisterende og nye leverandører til å ta ansvar for eget miljøarbeidet og produktportefølje.

Avfall

Mål: Å ha så stor kildesorteringsgrad som mulig. Jobbe med å redusere avfallsmengden på Palmesus, og påvirke partnere, gjester og leverandører til å redusere sitt avfall.

 • Arbeide med et helhetlig kildesorteringssystem for Palmesus og sikre at mest mulig avfall blir materialgjenvunnet.
 • Dykkere plukker avfallet som havner i vannet.
 • Påvirke samarbeidspartnere til å redusere give-aways og sampling.
 • Kommunisere kildesorteringen på oppslag og i sosiale medier.
 • Vi skal komprimere alt restavfall og papp for å redusere antall utkjøringer.
 • Unngå papirprogram

Energi

Mål: Palmesus skal arbeide aktivt for løsninger som reduserer energibruken i forbindelse med arrangementet på Bystranda.

 • Palmesus skal benytte fornybar energi der det er mulig.
 • Det skal ikke benyttes dieselaggregat i forbindelse med arrangementer. Faststrøm skal være førstevalg. Dersom det må benyttes aggregat skal dette bruke biodiesel.
 • Jobbe for at det legges opp til flere uttak for faststrøm på Bystranda for å unngå mye ekstra utstyr under arrangement.
 • Palmesus skal sammen med sine partnere aktivt jobbe for elektrifiseringen av samfunnet, og bruke sin påvirkningskraft for å finne frem til bedre løsninger.

Transport

Mål: Palmesus vil redusere sin reiseaktivitet til et hensiktsmessig minimum, og vil aktivt søke å redusere det ytterligere i årene fremover. Vårt overordnede mål er å redusere all transport med 10% årlig, de neste 3 årene.

 • Redusere unødvendige reiser og transport der dette er mulig.
 • Vurdere og redusere antall flyreiser, ved å ha flere digitale møter.
 • I så stor grad som mulig sørge for at biltransport og annen nyttekjøring, utføres med nullutslipps biler. Både med artister og intern kjøring.
 • Oppfordre leverandører til å utføre transport med så lavt utslipp som mulig.
 • I samarbeid med kollektivtransport aktører, påvirke publikum til å reise kollektivt

Arbeidsmiljø og HMS

Mål: Vi skal jobbe for et godt og inkluderende arbeidsmiljø

 • Vi skal jobbe for å holde sykefraværet under ca 2,5%.
 • Vi forplikter oss til å følge alle gjeldende rettslige krav knyttet til vårt virkeområde.
 • Ha ukentlige internmøter for statusoppdatering på forskjellige prosjekter og daglig drift.  
 • Alle de ansatte skal inkluderes i og læres opp i deres område som berøres av Miljøfyrtårn.
 • Det oppfordres til fysisk aktivitet. De som ønsker, deltar på padel to ganger i uken.
 • Dagens balanse i staben skal opprettholdes ved nyansettelser.
 • Være et inkluderende arrangement som gir arbeidstrening uavhengig av livssituasjon.

Kommunikasjon

Mål: Inspirere interessenter rundt våre arrangementer, og virksomhet for øvrig, gjennom å formidle vårt engasjement og våre tiltak for bærekraft.

Gjennom en årlig interessentanalyse identifiserer vi målgrupper og definerer hvilke tiltak vi iverksetter for å kommunisere vårt bærekrafts arbeid.

Before you move on...

If you "Accept All Cookies", we use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic and share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. If you click "Reject All Cookies", we will only use cookies that are strictly necessary. You can use cookie settings to change your preferences.

See our cookie policy for more information