Personvernerklæring

Velkommen til Palmesus personvernerklæring.

 

Vi anser beskyttelsen av personvernet ditt for å være ekstremt viktig. Vi er bundet av og bruker dine personopplysninger i samsvar med Data Protection Act 2018 og General DataProtection Regulation 2016/679 av 27. april 2016 ("GDPR").

Vi ønsker å informere deg så mye som mulig, respektere deg og gi deg kontroll over hva som skjer med dine personopplysninger og hva du deler med oss.

Vår personvernerklæring er utformet for å gjøre deg oppmerksom på hvilke data vi samler inn og hvordan vi samler dem inn.

Ta deg tid til å lese gjennom våre erklæringer om personvern og cookies for å forstådine rettigheter.

For ytterligere informasjon om beskyttelse av personopplysninger, vennligst besøk nettsiden til Datatilsynet: www.datatilsynet.no

 

1.1 Om oss - Våre kontaktdetaljer

Navn: Palmesus AS

Adresse: Østerveien 6, 4631 Kristiansand

E-post: post@palmesus.com

1.2 Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvordan?
Personopplysninger skal bety all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for fysisk, fysiologisk, genetisk, mental, økonomisk, kulturell eller sosial identitet.

Vi samler fortiden inn og behandler følgende informasjon:
- Personlige identifikatorer og kontaktinformasjon (for eksempel navn og kontaktinformasjon, adresse, alder / fødselsdato)
- Banktjenesterdetaljer
- Helseopplysninger (kun i begrensede tilfeller, dvs.hvis dette er lovpålagt)
- Cookies

1.3 Informasjon du gir oss

Vi samler inn personopplysningene dine direkte fra deg når du:

- Gjør en første avtale;
- Kontakt oss for å vite om våre tjenester;
- sende en e-post, telefon eller online forespørsel til vårt kundeserviceteam;
- samtykker i å bruke tjenestene våre; og
- besøker våre nettsteder og apper (se mer i vår cookiepolicy)

 

1.4 Annen informasjon vi samler inn om deg og informasjon vi mottar fra tredjepartskilder

Vi mottar også personopplysninger indirekte, fra følgende kilder:

- Fra billettbyråer der du kjøper billetter til arrangementene/organisasjonene/festivalene vi arrangerer,
- Fra tredjeparter der du har samtykket til at de deler informasjonen din med oss for markedsføringsformål; og
- Myndigheter, skattemyndigheter eller politimyndigheter.

 

2.1 Hva bruker vi opplysningene dine til?

Tjeneste- og driftsformål:

- for å gi deg den tjenesten du har bedt om fra oss;
- for å behandle betalinger
- for å gi deg kundeservice og støtte, håndtere henvendelser eller oppdateringer om våre tjenester;
- for å forbedre og oppdatere nettstedet vårt og for å sikre at innhold fra nettstedet vårt presenteres for deg på den mest effektive og optimale måten (se den spesifikke cookiepolicien for mer informasjon).

 

Direkte markedsføringsformål (via e-post/telefon)

- Du kan motta kommersielle tilbud fra administratoren. Hvis du ikke ønsker å motta dem (lenger), vennligst send en e-post til følgende adresse: privacy@palmesus.com.

- Juridiske formål: Vi kan bruke informasjonen din for å gjøre det mulig for oss å håndheve våre juridiske rettigheter, og / eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til våre ansatte og / eller andre tredjeparter.

 

2.2 Juridisk grunnlag for behandling av dine personlige opplysninger

Vi vil bare bruke dine personopplysninger når loven tillater oss det. I henhold til DPA 2018 og GDPR er det juridiske grunnlaget vi baserer oss på for å behandle denne informasjonen:

(a) Ditt samtykke. Du kan når som helst fjerne samtykket ditt ved å kontakte oss på privacy@palmesus.com

(b) Vi har en kontraktsmessig forpliktelse (dvs. å gi deg de tjenestene du ønsker å gi oss i oppdrag å levere);

(c) Vi har en juridisk forpliktelse (dvs. å oppdage svindel eller skatteformål);

(e) Vi trenger den for å utføre en offentlig oppgave;

(f) Vi har en legitim interesse (dvs. for direkte markedsføring eller forbedring av tjenestene våre), og dine interesser og grunnleggende rettigheter tilsidesetter ikke disse interessene.

 

3. Hvem vil opplysningene dine bli delt med?

Vi deler denne informasjonen med:

- Vi kan dele dataene dine med tilknyttede selskaper i vår gruppe (i samsvar med datadelingsavtaler som er på plass med disse enhetene) for service- og driftsformål;
- Enhver annen tredjepart utenfor vår gruppe som du har gitt ditt samtykke til å dele informasjonen din med for markedsføringsformål;
- Eventuelle andre tredjeparter og statlige institusjoner for å overholde våre juridiske forpliktelser og håndheve våre juridiske rettigheter (dvs. skatteforpliktelser).

Før vi deler noen av dine personopplysninger med eksterne leverandører, krever vi at våre leverandører signerer en avtale som bekrefter at dataene dine vil bli holdt sikre og, der det er mulig, plasserer dem under forpliktelsen til å handle i egenskap av databehandler. Dette betyr at vi bestemmer formålet med og måten dataene dine skal behandles på, og databehandleren har bare lov til å håndtere dataene dine i henhold til instruksjonene og sikkerhetsstandardene vi følger.

 

4. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi tar alle rimelige og hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte sikkerheten til dine personlige opplysninger i løpet av vår virksomhet. Tekniske sikkerhetstiltak er for eksempel restriktiv tilgang, kryptering, antivirusprogramvare, regelmessig testing og evaluering.

I tilfelle vi overfører informasjonen din til et land som er utenfor Storbritannia eller EØS, har vi fått på plass kontraktsmessige avtaler eller andre tiltak med eventuelle mottakere av informasjonen din for å sikre at dine personopplysninger vil være like beskyttet.

 

5. Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

Informasjonen din lagres sikkert i Microsoft 365.

Vi beholder informasjonen vi samler inn bare så lenge dette er nødvendig for formålet vi samlet den inn. Vi vil da avhende informasjonen din ved å fjerne alle filer og sikkerhetskopier fra alle personlige datamaskiner, en stasjon og harddisk.

6. Hvilke rettigheter har du?

Du er ikke pålagt å betale noe gebyr for å utøve dine rettigheter. Hvis du sender en forespørsel, har vi en måned på oss til å svare deg før du kan klage til den relevante tilsynsmyndigheten.

I henhold til databeskyttelsesloven kan du utøve følgende rettigheter:

Din rett til å trekke tilbake samtykke - Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss på privacy@palmesus.com

Din rett til tilgang - Du har rett til å be oss om kopier av din personlige informasjon.

Din rett til korrigering - Du har rett til å be oss om å rette opp personlig informasjon du mener er unøyaktig. Du har også rett til å be oss om å fylle ut informasjon du mener er ufullstendig.

Din rett til sletting - Du har rett til å be oss om å slette dine personlige opplysninger under visse omstendigheter, dvs. hvis dine personlige data ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, eller hvis du trekker tilbake samtykket ditt.

Din rett til begrensning av behandling - Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger under visse omstendigheter, dvs. hvis du mener at informasjonen vi behandler er unøyaktig eller ulovlig.

Din rett til å protestere mot behandling - Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personlige opplysninger bare hvis vi behandler relevant informasjon på legitime eller offentlige interesser.

Din rett til dataportabilitet - Du har rett til å be om at vi overfører den personlige informasjonen du direkte ga oss til en annen organisasjon, eller til deg, hvis vi behandler relevant informasjon på samtykke eller kontraktsgrunnlag.

Din rett til å sende inn en klage – Du har rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten hvis svaret vårt ikke tilfredsstiller forespørselen din.

Hvis du er basert i eller problemet du vil klage på, fant sted i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), henvender du deg til den nederlandske tilsynsmyndigheten:

Den nederlandske databeskyttelsesmyndigheten (DPA)

Postboks 93374

2509 AJ DENHAAG

Nettsted:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en  [IT2] 

 

7. Hvordan kontakte oss

Ta kontakt med oss på privacy@palmesus.com hvis du ønsker å komme med enforespørsel eller klage eller har spørsmål om hvordan vi bruker dine personopplysninger.

 

8. Hvordan holder vi denne personvernerklæringen oppdatert?

Vi vil holde denne personvernerklæringen oppdatert for å gjenspeile endringer i våre produkter og tjenester, og kan ensidig endre denne personvernerklæringen. Denne erklæringen ble sist oppdatert 25 mars 2024.

Skulle denne meldingen endres på noen grunnleggende måte, vil et varsel vises på nettstedet vårt i 30 dager. Vi anbefaler at du sjekker denne siden på nettstedet vårt fra tid til annen.

Before you move on...

If you "Accept All Cookies", we use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic and share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. If you click "Reject All Cookies", we will only use cookies that are strictly necessary. You can use cookie settings to change your preferences.

See our cookie policy for more information